اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تاریخ اجرای قانون سامانه مودیان

تاریخ لازم الاجرا شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برای گروه‌های مختلف شرکت‌ها متفاوت است و اصطلاحاً فراخوان سامانه مودیان بستگی به نوع شرکت دارد. طبق قانونی که در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قانون سامانه مودیان به صورت هم‌زمان برای همه شرکت‌ها اجرا نمی‌شود؛ در واقع شرکت‌ها با توجه به نوع آنها به چند دسته تقسیم شدند که هر یک از آنها باید در تاریخ خاصی در سامانه مودیان ثبت نام و صورت حساب الکترونیکی صادر کنند؛ بنابراین زمان ثبت نام در سامانه مؤدیان، با توجه به نوع شرکتی که در آن فعال می کنید متفاوت است. در جدول زیر می‌توانید تاریخ اجرای قانون سامانه مودیان را برای انواع شرکت‌ها ببینید.

تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تسهیل سامانه مودیان

مطابق بخشنامه مهلت ارسال صورتحساب در سامانه مودیان:

  1. کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس‌، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به‌جز اشخاص حقوقی موضوع ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده تا تاریخ 1402/07/01
  2. کلیه اشخاص باقی مانده تا تاریخ 1402/10/01

ضمناً برای مواعد مذکور در صدر ماده ضمانت اجرای نسبتاً سنگینی برای سازمان امور مالیاتی گذاشته شده است بدین ترتیب که اولاً تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیر قابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط به متخلفین برخورد می‌شود و ثانیاً سازمان برنامه و بودجه مکلف است به منظور رعایت مواعد مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده، به ازای هر ماه تأخیر معادل 5% و تا سقف 50% از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم را کاهش دهد. پس از آنکه سازمان امور مالیاتی با تأیید وزیر اقتصاد امکان صدور صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم ساخت، درصدهای کاهش یافته به حالت قبل برمی‌گردد.

صورتحساب‌های خارج از سامانه مودیان

مطابق ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان،  تا پایان سال 1403 صورت‌حساب‌هایی که در سامانه مودیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد و در این مدت سازمان امور مالیاتی در پایان هر دوره مالیاتی برای مودی با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان اظهارنامه‌ای تهیه می‌کند و مودی یک ماه مهلت دارد که صورت‌حساب‌هایی که در سامانه ارسال نشده است را در اظهارنامه مذکور وارد و اظهارنامه را تکمیل و به‌روزرسانی کند و از طریق سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی مسترد کند. ضمناً صورت‌حساب‌هایی که در سامانه مودیان ارسال شده است با رعایت ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تأیید است و قابل رسیدگی نمی‌باشد.

فراخوان‌های جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387

سازمان امور مالیاتی مکلف است تا پایان سال 1403 آن دسته از مودیان مالیاتی را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشده‌اند را مطابق فراخوان‌های جدید که به پیشنهاد ریاست سازمان امور مالیاتی و به تأیید وزیر اقتصاد خواهد رسید را به تدریج فراخوان کند.

 

r3-tax service
r3-tax service
پیمایش به بالا