اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

کارسازی و نقل و انتقال چک طبق قانون جدید چگونه انجام می شود؟

براساس قانون جدید چک
✅صادرکننده چک باید آن را در سامانه صیاد ثبت کند و بعد آن را تحویل گیرنده چک دهد
✅گیرنده نیز باید با مراجعه به سامانه صیاد، استعلام لازم را به عمل آورد و از این موضوع که چک برای او ثبت شده است اطمینان حاصل کند و اگر مواردی که بر روی فیزیک چک درج شده با آنچه در سامانه ثبت شده تطابق داشته باشد
✅مراتب تأیید خود را اعلام کند و در صورت عدم تأیید مراتب را اعلام کند و برگه چک را تحویل صادرکننده بدهد تا اصلاحات انجام شود.
✅پس از اینکه گیرنده مراتب تأیید چک را در سامانه صیاد انجام داد می‌تواند به بانک برود و آن را نقد کند یا آن را به شخص دیگری منتقل کند.

r31-acc
اسکرول به بالا