اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

آيا ماليات علي الرأس درسال جديد(١٣٩٩)حذف گرديده است؟

رییس کل سازمان امور مالیاتی از حذف کامل شیوه علی الراس از نظام مالیاتی گفت:‌ برای این منظور ۳ زمان زمان پیش بینی شده است.

سید کامل تقوی نژاد با تاکید بر وداع با مالیات علی‌الرأس تا پایان سال ۹۸ بیان داشت: مبنای سازمان امور مالیاتی پذیرش خوداظهاری مودیان است.براساس قانون سازمان امور مالیاتی سه سال فرصت دارد شیوه علی الرأس را از نظام مالیاتی حذف کند.

رییس کل سازمان امور مالیاتی درباره  موضوع کنار گذاشتن شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی گفت: با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتی های مستقیم در سال ۹۴ که از ابتدای سال ۹۵ اجرایی شده است بعد از گذشت سه سال باید شیوه علی الرأس از نظام مالیاتی حذف شود.

در طرح جامع مالیاتی اطلاعات جامع مودیان مالیاتی از سامانه های مختلف جمع آوری و به سازمان امور مالیاتی ارایه می شود و بر این اساس به نوعی می توان مالیات حقیقی را براساس درآمد محاسبه کرد.

مبنای سیاست سازمان امور مالیاتی استفاده از خوداظهاری های مودیان و اسناد ارایه شده و در این راستا بیش از ۸۰ درصد اظهارنامه ها براساس ابراز از سوی مدعیان پذیرفته شده است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: پیش بینی می شود بر اساس روابط ریسک در زمینه محاسبه مالیات، تنها حدود ۲۰ درصد از اشخاصی که به عنوان مودیان مدارک مالی ارایه می کنند مدارکشان با اطلاعات جمع آوری شده از سامانه ها تطابق نداشته باشد که در این صورت شیوه علی الرأس در محاسبه مالیات مورد توجه قرار می گیرد.

✅براساس قانون سازمان امور مالیاتی ۳ سال فرصت دارد تا نظام اطلاعاتی خود را تکیمل کند و به طور طبیعی بعد از گذشت این مدت شیوه علی الراس مالیات حذف می شود؛ البته حدود دو سال تا پایان این مهلت زمانی باقی است، اما توصیه شده با وجود اختیار قانونی سازمان امور مالیاتی، این سازمان تلاش کند براساس اسناد، مالیات مودیان را محاسبه کند.

r33-tax
پیمایش به بالا