اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

اقلام اصلی صورت وضعیت مالی(داراییها)نام ببرید؟

  • دارييهاي ثابت مشهود
  • سرمایه گذاری دراملاک
  • ‎دارييهاي نامشهود
  • ‎داراییهای مالی
  • ‎سرمايه گذاريهایی که حسابداری آن به روش ارزش ویژه انجام شده است‎داراییهای زیستی
  • ‎موجوديها
  • ‎دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
  • ‎سفارشات و پیش پرداختها
  • ‎نقد و معادلهای نقد‎داراییهای نگهداری شده برای فروش
r35-acc
اسکرول به بالا