سوالات حسابداری

سوال 36 حسابداری

تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست؟

این دو حرفه به همان اندازه که شبیه یکدیگرند،تفاوت‌هایی نیز با هم دارند
حسابداران معمولا کارمندان شرکتی هستند که برای آن کار می‌کنند، درحالی‌که ✅حسابرسان معمولا توسط شرکت دیگری برای بررسی درستی کارهای حسابدار استخدام می‌شوند. گرچه همیشه این‌طور نیست ولی به‌طورکلی ✅حسابرس هیچ ارتباط مالی‌ای با شرکت ندارد.
حسابدار کارهای خود را به‌صورت روزانه انجام می‌دهد، درحالی‌که ✅حسابرس معمولا کارهای حسابداری سه‌ماهه یا سالانه را انجام می‌دهد. ✅حسابرسان معمولا در شرایط خاص، مثلا مشکوک شدن به تقلب، به شرکت آورده می‌شوند.
استانداردهای حسابداری بین‌المللی بر کارهای حسابداران حاکم است، وکارهای ✅حسابرسان باید براساس استانداردهای حسابرسی انجام شود.
استخدام حسابدار در شرکت ضروری است ✅ولی استخدام حسابرس، گزینه‌ای اختیاری است.
حسابداران در پایان سال صورت‌های مالی شرکت را تنظیم می‌کنند. این صورت‌های مالی، تصویری از ثبات مالی شرکت را ارائه می‌دهد. ✅ولی حسابرس صورت‌های مالی را بررسی و درستی آنها را مشخص می‌کند.
به طور كل تفاوت ميات حسابدار و حسابرس را اينگونه ميتوان بيان كرد:
🌀موضوع :موضوع حسابداری تهیه و تنظیم سند حسابداری ، ثبت در دفاتر و بلاخره تهیه صورتهای مالی است، در حالی که موضوع حسابرسی کنترل و اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی است.
🌀زمان انجام کار : حسابدار به طور معمول فعالیت های مالی و معاملات را به طور روزانه در دفاتر ثبت می کند در حالی که حسابرس به صورت فصلی و یا در پایان سال مالی بررسی های خود را انجام می دهد.
🌀تهیه گزارش :حسابرس نسبت به حسابها و صورتهای مالی که رسیدگی کرده گزارش تهیه می نماید در حالی که حسابدار معمولاً گزارش ضمیمه حساب هایی که تهیه کرده است نمی کند.
🌀مسئولیت :مسئولیت تهیه صورت های مالی بر عهده هیأت مدیره موسسه مورد رسیدگی می باشد اما مسئولیت حسابرس بسته به اظهار نظرشان نسبت به صورتهای مالی می باشد.🇮🇷