اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تفاوت ثبت فاكتور تجمعي و تجميعي در گزارشات فصلي چيست؟

ابتدا تعريفى از تفاوت ثبت فاكتور به صورت تجمعى و تجميعى داشته باشيم طبق ماده ١٦٩ ق.م.م

☑️تجمعى:يعنى ارسال اطلاعات معاملاتى كه بدون توجه به طرف مقابل و كليه كالا،خدمات و همه اقلام به صورت يكجا ارسال مى گردند.

✅اقلامى كه ارزش استفاده در رسيدگى مالياتى را دارا نيستند مانند فروش به مصرف كننده نهايى و معاملات زير حد نصاب(طبق حدنصاب معاملات سال ٩٩)

☑️تجميعى:يعنى وارد كردن فاكتورهاى خريد از اشخاص حقيقى،بدون شناسه ملى و كداقتصادى به صورت يكجا و در يك ركورد ثبت مى شود

✅ولى در صورتى كه خريدها از اشخاص حقيقى باشند

✅هيچگونه فاكتور خريد كه از شركت باشند،نميتوان ثبت كرد.

✅نصاب معاملات كوچك رعايت شود(طبق حدنصاب معاملات سال ٩٩)

نكته حائز اهميت:اگر ٢ فاكتور از يك شخص حقيقى خريدارى شود و مبلغ آنها به تفكيك زير حد نصاب باشد ولى اگر جمع شوند بالاى حد نصاب مى شود در اين صورت اگر تجميعى ثبت گردد اشتباه است،بايد فاكتورها جداگانه ثبت شود و تك به تك ركورد گرفته شود

r39-tax
اسکرول به بالا