اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

تفكيك حسابهاي مدنظر سازمان مالياتي برچه اساس است؟

آنچه که برابر ضوابط و مقررات، مدنظر سازمان امور مالیاتی می باشد

تفکیک حساب‌های بانکی اشخاص به دو دسته حساب‌های تجاری و حساب‌های شخصی می باشد.

١_حساب‌های تجاری همان حساب‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی اشخاص هستند(صرفا براى تراكنشهاى مرتبط با فعاليت شغلى)و حساب‌های شخصی نیز به آن دسته از حساب‌هایی اطلاق می‌شود که تعاملات غیرمرتبط با فعالیت شغلی اشخاص را پوشش می‌دهند.

✅همه مؤدیان مالیاتی باید حساب یا حساب‌های تجاری مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی معرفی کنند.

✅همچنین همه حساب‌های اشخاص غیر از حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی شده‌اند، حساب‌های شخصی هستند و انجام تراکنش‌های مرتبط با فعالیت‌های شغلی در این حساب‌ها مصداق تخلف بوده و مشمول جریمه خواهد بود.

r4-tax
اسکرول به بالا