اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

صورت معاملات فصلي چيست؟

صورت معاملات فصلى:به‌تمامی خریدوفروش‌هایی که مؤدی (حقیقی و حقوقی) در مدت‌زمان معین انجام می‌دهد معاملات فصلی گفته می‌شود. در حقیقت همان‌گونه که از نام آن پیداست، این مدت‌زمان معین به‌صورت سه‌ماهه بوده و آغاز هر فصل خورشیدی،آغاز دوره سه‌ماهه است.در این دوره‌های سه‌ماهه مؤدی فهرست تمامی مبادلات خود را به همراه اطلاعات طرف معامله و دیگر اطلاعات موردنیاز به سازمان امور مالیاتی تقدیم می‌کند

١_ارسال اطلاعات در خريد و فروش فصلى به صورت گزارش صورت مى گيرد.

٢_مهلت ارسال گزارشات خريد و فروش فصلى ٤٥ روز پس از پايان هر فصل مى باشد.

٣_در گزارشات خريد و فروش فصلى پرداختى انجام نمى شود و فقط به صورت گزارش اعلام مى شود.

٤_در زمان عدم فعاليت گزارشات خريدو فروش فصلى نيازى به ارسال ندارند.

٥_گزارشات خريد و فروش فصلى از نوع ماليات مستقيم است.

٦_مرجع قانونى در مورد گزارشات خريد و فروش فصلى قانون ماليات هاى مستقيم است.

☑️نكته مهم موارد عدم شمول در معاملات فصلى است:

  1. 1. خرید و فروش و سود و کارمزد اوراق بهادار
  2. 2. سود وکارمزد جریمه های بانک و صندوق ها
  3. 3. سود سهام و سهم الشرکه
  4. 4. حق عضویت ها
  5. 5. کمک ها و جوائز
  6. 6. جریمه ها و خسارات-حقوق گمرکی، حق ثبت و انواع عوارض و مالیات (به استثناء ارزش افزوده)
  7. 7. حقوق و دستمزد پرداختنی
  8. حق شارژ ساختمان و انواع آبونمان.
r40-tax
اسکرول به بالا