اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مشاغل گروه اول طبق آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ ق.م.م شامل چه كساني مي شود و اطلاعات قابل ارائه شامل چيست؟

مشاغل گروه اول

به صاحبان مشاغلى اطلاق مى گردد كه ميزان فروش كالا و خدمات سال قبل آنها بيش از سه ميليارد تومان مى باشد.چنانچه ميزان فروش موديان مذكور مشخص نباشد،موديانى در اين گروه قرار مى گيرند كه ده برابر درآمد مشمول ماليات قطعى شده(قبل از كسر معافيت)طبق آخرين برگ ماليات قطعى(مجموع اصلى و متمم)عملكرد سال ١٣٩١و به بعد كه تا تاريخ پايان دى ماه سال قبل از شروع سال مالياتى ابلاغ شده باشد،مبلغ سه ميليارد تومان و بيشتر باشد.

در خصوص مشاغل صرفا خدماتى ٥٠ درصد مبالغ تعيين شده فوق الذكر ملاك مى باشد. يعنى در خصوص شاخص فروش،معيار بيش از يك ميليارد و پانصد ميليون تومان و در خصوص شاخص درآمد مشمول به ميزان پنج برابر،ملاك عمل مى باشد.

صاحبان محترم مشاغل مى بايست اين نكته را مورد توجه ويژه قرار دهند كه مشاغل زير در هر صورت،با هر ميزان فروش و هر ميزان درآمد مشمول ماليات (خدماتى و غير خدماتى)جز موديان گروه اول محسوب مى گردند:

١_دارندگان كارت بازرگانى(واردكنندگان و صادركنندگان)

٢_صاحبان كارخانه ها و واحدهاى توليدى و بهره برداران معدن داراى جواز تاسيس و پروانه بهره برادرى از وزارتخانه ذى ربط

٣_صاحبان هتل هاى سه ستاره و بالاتر

٤_صاحبان بيمارستان ها،زايشگاه ها،كلينيك هاى تخصصى

٥_صاحبان مشاغل صرافى

٦_فروشگاه هاى زنجيره اى داراى مجوز فعاليت از وزارتخانه ذى ربط

اطلاعات قابل ارائه:

١_اطلاعات هويتى شامل اطلاعات هويتى و مكانى و مجوزهاى فعاليت اقتصادى

٢_درآمد مشمول ماليات،بخشودگى هاى مالياتى،معافيت هاى قانونى و ماليات متعلق

٣_صورت حساب سود و زيان

٤_ترازنامه

٥_اطلاعات حساب هاى بانكى مربوط به فعاليت شغلى

٦_موجودى مواد و كالا در اول و پايان دوره

٧_واردات و صادرات كالا و خدمات

٨_اطلاعات شركا

r43-tax
اسکرول به بالا