اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
حسابداری

طبقه بندى مطالبات به چند دسته تقسيم ميشوند؟

طبقه بندی مطالبات

مطالبات به طور كلی به دو دسته تقسیم میشوند:

١_مطالبات تجاری   

٢_مطالبات غیر تجاری

✅مطالبات تجاری مطالباتی هستند كه در راستای موضوع فعالیت اصلی موسسه ایجاد میشوند.در موسسات خدماتی مطالبات تجاری به دلیل ارائه خدمات به طور نسیه و در موسسات بازرگانی وتولیدی به دلیل فروش نسیه كالا ایجاد می شوند.

✅مطالبات غیر تجاری مطالباتی هستند كه به عنوان مطالبات تجاری طبقه بندی نشده باشند و عمدتا به دلیل فروش نسیه داراییهایی غیر از موجودی كالا و یا اعطای وام ایجاد میشوند.

از نظر مستند بودن ومعتبر بودن،مطالبات به دو دسته تقسیم میشوند:

الف)اسناد دریافتی    

ب)حسابهای دریافتی(بدهكارن)

✅اسناد دریافتی مطالباتی هستند كه در قبال ان از شخص بدهكار اسنادی (معمولا سفته) دریافت شده باشد به عبارت دیگر شخص بدهكار تعهد كتبی مبنی بر پرداخت بدهی در تاریخ معینی ارائه كرده باشد.

✅حسابهای دریافتنی(بدهكاران)مطالباتی هستند كه در قالب اسناد نیستند به عبارت دیگر این نوع مطالبات توافقی هستند و هیچگونه تعهد كتبی مثل سفته از شخص بدهكار دریافت نشده است.

عملیات حسابداری حسابهای دریافتنی:

جهت انعكاس مطالبات در ترازنامه همانند سایر داراییها مطالبات نیز باید ارزشیابی شوند .

نحوه ارزشیابی مطالبات بدین صورت است كه آن میزان از مطالبات كه مشكوك الوصول به نظر رسیده باشد را تحت عنوان ذخیره مطالبات مشكوك الوصول از مانده مطالبات در ترازنامه كسر میكنیم تفاوت را تحت عنوان ارزش خالص بازیافتنی منعكس میكنیم.

ارزشیابی مطالبات به دلیل رعایت اصل محافظه كاری انجام میشود .

 

☑️روشهای برآورد هزینه در ارتباط با مطالبات:

 

1)روش حذف مستقیم:در این روش در پایان هر سال مطالبات مشكوك الوصول برآورد نمی شود و هیچگونه ثبت اصلاحی در این ارتباط صادر نمی شود.در این روش در هر زمان در طی سال كه اطمینان حاصل شود بخشی از مطالبات غیر قابل وصول است به عبارت دیگر سوخت شده تلقی شود.

در برخی از موارد ممكن است مطالباتی كه قبلا سوخت شده تلقی شده وصول گردد.

2)روش ذخیره گیری:

دراین روش در پایان هر سال آن میزان از مطالبات را كه مشكوك الوصول به نظر رسیده تحت عنوان ذخیره مطالبات مشكوك الوصول و به عنوان یك حساب كاهنده از مانده حسابهای دریافتنی در ترازنامه كسر می كنیم.

 

r5-acc
r5-acc
اسکرول به بالا