سوالات مالیاتی

سوال 57 مالیات

 

مدارک لازم جهت ثبت نام کد اقتصادی وکلای دادگستری

1-اگر مالک هستند فتوکپی سند و اگر مستاجر فتوکپی اجاره نام.

 

2-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی.

 

3-فتوکپی قبض تلفن و برق.

 

4-فتوکپی پروانه وکالت.

 

5-نامه اعلام وضعیت از زمان اخذ پروانه تا حال.

 

6-تکمیل فرم ثبت نام مودیان.

 

7-اگر کارآموز هستند نامه از وکیل سرپرست اخذشود و فتوکپی پروانه کارآموزی بیاورند.