اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

حد نصاب معاملات در سال 1402

حد نصاب 1402 معامله متوسط، بر اساس تصویبنامه مورخ 16 خرداد سال گذشته هیات وزیران، بیش از 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال تا 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال، حد نصاب معاملات بزرگ، بیش از10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال و حد نصاب معاملات کوچک، تا سقف مبلغ 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال خواهد بود

r57-tax
اسکرول به بالا