سوالات مالیاتی

سوال 58 مالیات

 

مدارک لازم جهت ثبت نام کد اقتصادی پزشکان و آزمایشگاه

1-اگر مالک هستند فتوکپی سند و اگر مستاجر کپی اجاره نام.

 

2-کپی شناسنامه و کارت ملی.

 

3-مجوز فعالیت و سایر مجوزهای موجود(آزمایشگاه-مسئول فنی)

 

4-قبض برق و تلفن.

 

5-لیست مراکز طرف قرارداد.

 

6-فرم ثبت نام.

 

7-اعلام وضعیت(نامه کتبی که در تاریخ …..تاسیس و تعداد پرسنل و ….)

 

8-پروانه تاسیس مطب.