بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

چه مواردى شامل كسر حق بيمه نمي شوند؟

مزایایی که مشمول کسرحق بیمه نیست

١_بازخرید ایام مرخصی

٢_کمک هزینه اولاد (حداکثر برای دو فرزند و معادل سه برابر حداقل دستمزد سنواتی روزانه برای هر فرزند درماه)

٣_هزینه سفر و فوق العاده ماموریت

٤_عیدی

٥_مابه التفاوت کمک هزینه مسکن و خوار و بار در ایام بیماری

٦_حق شیر

٧_پاداش نهضت سوادآموزی

٨_حق التضمین (کسر صندوق)

٩_خسارت اخراج و مزایای پایان کار

١٠_حق همسر (در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت و برای کارکنان دولت که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند)

r6-insurance
r6-insurance
اسکرول به بالا