سوالات وزارت کار

سوال 6 وزارت کار

 

مفاد ماده ١٤٨ قانون كار در ارتباط با(مجازات قانوني كارفرما در صورت بيمه نكردن كارگر)چيست؟

ماده ۱۴۸ قانون کار:کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران خود اقدام کنند

ماده ۱۸۳ قانون کار: کارفرمایانی که بر خلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تادیه کلیه حقوق متعلق به‌کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد.

✅از طريق سامانه پيامكى ١٠٠٠١٤٢٠ و شماره تماس ١٤٢٠  مى توانيد بيمه نشدن خود را اعلام نمائيد