اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مراحل اعتراض پرونده های مالیاتی

1-صدور برگ تشخیص مالیاتی و عدم توافق با ممیزین.

2-هیات حل اختلاف مالیات بدوی.

3-هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر.

4-هیات موضوع ماده 216 ق.م.م.

5-شورای عالی مالیاتی ماده 251 ق.م.م.

6-هیات موضوع ماده 251 مکرر ق.م.م

7-دیوان عدالت اداری

r63-tax
اسکرول به بالا