اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مشمولین پرداخت مالیات چه کسانی هستند

1-كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.

2-هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

3-هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران تحصيل ميكند.

4-هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

5-هر شخص غير ايراني )اعم از حقيقي و يا حقوقي( نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مينمايد وهمچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمكهاي فني و يا واگذاري فيلمهاي سينمايي )كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آنها ميگردد از ايران تحصيل ميكند.

r67-tax
اسکرول به بالا