اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

ارسال معاملات فصلی شامل چه کسانی می شوند؟

این اشخاص عبارتند از: تمامی اشخاص حقوقی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغلی که بر اساس نوع و حجم فعالیت خود جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم هستند.

مشمولین ارسال گزارشات فصلی
اشخاص حقوقی ( شرکت ها )
اشخاص حقیقی ( مشاغل ) گروه اول
صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده

مشمولین ارسال معاملات فصلی
براساس آیین نامه شماره 46378/3949/200 که مربوط به تبصره 3 ماده 169 می باشد صراحتا گفته شده :

ماده 9) اشخاص زیر مشمول ارسال فهرست معاملات می باشند:

الف) کلیه اشخاص حقوقی;

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول موضوع ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95 قانون محسوب می شوند

ج) صاحبان مشاغل مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده;

تبصره – اشخاص موضوع این ماده با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تغییر خواهند بود.

توضیح بیشتر ماده 9:

الف) کلیه اشخاص حقوقی
وقتی در آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 گفته شده کلیه اشخاص حقوقی یعنی تمام شرکت های که بصورت رسمی ثبت شده اند باید فهرست معاملات فصلی خود را از طریق سامانه 169 برای سازمان امور مالیاتی ارسال کنند. اگر شرکتی ثبت کرده اید که هیچگونه معامله ای ندارد و یا انجام نداده است نیاز به ارسال فهرست معاملات نیست و یا اگر با شرکت معاملات تجاری انجام نمیدهید بهتر آن است تا نامه عدم فعالیت خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنید.

ب) صاحبان مشاغلی که حسب نوع و یا حجم فعالیت جزو گروه اول
در بند اعلام کرده است که تمام مشاغل گروه اول موظف به ارسال فهرست صورت معاملات خود هستند. مشاغل یعنی تمام کسانی که بصورت انفرادی معاملات تجاری انجام می دهند یا کسب و کار خود را بصورت تکنفره یا گروهی و در قالب مشاغل مدیریت می کنند.

ج) صاحبان مشاغل مشمول بر ارزش افزوده

r69-tax
اسکرول به بالا