اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مهلت رسیدگی معاملات فصلی چند سال است؟

🔹 طبق آیین نامه اجرایی جدید ماده 169 مکرر، مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی به چگونگی انجام تعهدات مودیان، پنج سال تعیین شده است.

🔹 به این صورت نگهداری اسناد و دفاتر و مدارک حسابداری حداقل تا پنج سال جهت رسیدگی معاملات فصلی اجباری است.

🔹 البته رسیدگی ارزش افزوده نیز تا کنون فاقد سقف زمانی می باشد.

r74-tax
اسکرول به بالا