اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

سقف معافیتهای مالیاتی در سال جدید 1402 چقدر است؟

✅سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم با توجه به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر می‌دارد: 1- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 در سال 1402 مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون ریال است

✅معافیت صاحبان املاک اجاری موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم مبلغ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰میلیون ريال

مقصود از معافیت ماده ۵۷ مالیات سال ۱۴۰۲، معافیت های ناشی از ماده 57 در قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاصی حقیقی ای است که جز درآمد ناشی از اجاره ملک، هیچگونه درآمد دیگری ندارند و از جمله شرایط استفاده از این معافیت، حقیقی بودن شخص متقاضی می باشد. میزان جریمه ناشی از ماده 57، مالیات متعلق و یک برابر آن است.

✅معافیت صاحبان مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مبلغ ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰میلیون ريال
معافیت موضوع ماده ۵۷ و ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۲ میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور سالانه به مبلغ چهارصد و هفتاد و پنج میلیون (۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود.

 

r85-tax
اسکرول به بالا