سوالات مالیاتی

سوال 86 مالیات

حدنصاب معاملات در سال 1400 چقدر است؟

هیئت دولت در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ١ ماده ٣ قانون برگزاری مناقصات،نسبت به تعین نصاب معاملات در سال ۱۴۰۰ اقدام کرد
براساس مصوبه هیئت وزیران:

✅نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال
✅معاملات متوسط(معاملات با مبلغ بیشتر از سقف معاملات کوچک)تا سقف ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال
✅معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۶ میلیارد و 650 میلیون ریال،تعیین شد

☑️لازم به ذکر است،نصاب معاملات تعیین شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود،تسری می یابد

از اعداد بالا در رابطه با ۵٪ معاملات کوچک این نتایج بدست میاید

☑️بدینوسیله معاملات زیر ٣,٢٥٠,٠٠٠ تومان نیازی به درج اطلاعات طرف مقابل در سامانه معاملات فصلی نیست

☑️دارایی‌های با ارزش دفتری که زیر ٦,٥٠٠,٠٠٠ تومان در سال ۱۴۰۰ کلا قابل استهلاک است