اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مفهوم مالیات چیست؟و انواع آن را نام ببرید؟

مالیات همانند نوعى هزینه اجتماعی محسوب می شود که آحاد مردم در یک جامعه باید در راستای بهره برداری از امکانات و منابع کشورشان موظف هستند آن را پرداخت کنند
مالیات را می توان انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی دانست

انواع مالیات :
🔸الف:مالیات مستقیم
مالیاتی است که افراد مشخصی به ازای درآمد و یا مایملک خاصی و به میزان مشخصی پرداخت می‌کنند

✅مالیاتهای مستقیم به دو بخش مالیات بر درآمد و مالیات بر دارایی تقسیم بندی میشود که

🔹مالیات بر درآمد خود شامل زیرمجموعه هایی مانند
☑️مالیات بردرآمد حقوق
☑️مالیات بردرآمدکشاورزی
☑️مالیات بردرآمد منابع مختلف
☑️مالیات بر درآمد املاک
☑️مالیات بردرآمد مشاغل
☑️مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
☑️مالیات بردرآمد اتفاقی

☑️🔹مالیات بر دارایی به
✅مالیات سالانه املاک
✅مستغلات مسکونی خالی
✅اراضی بایر
✅ارث
✅حق تمبر
✅مالیات بر مستغلات مسکونی خالی تقسیم میشود

🔸ب:مالیات غیر مستقیم
مالیاتى است که پرداخت کننده آن فرد معینی نیست و دارای قابلیت انتقال بالایی است
مالیات غیر مستقیم،روی مصرف کالاها و فعالیتهایی وضع میشود که به طور غیر مستقیم روی درآمد مؤثر میباشد مانند

✅ مالیات بر ارزش افزوده:
مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره واردات، تولید و توزیع بر حسب درصدی از ارزش کالا و خدمات مشمول دریافت میشود

r86-tax
پیمایش به بالا