بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تامین اجتماعی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

شرایط بازنشستگی افراد

1-بازنشستگی با 45 سال سن و 30 سال سابقه.

2-بازنشستگی با 55 سال سن و حداقل 20 سال سابقه.

3-بازنشستگی با 20 سال سابقه و 42 سال سن برای مشمولان قانون کار.

4-بازنشستگی با 20 سال سابقه متوالی یا 25 سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و ریان آور.

5-بازنشستگی با 20 سال سابقه بدون شرط سنی برای جانبازان.

6-داشتن حداقل 20 سال سابقه و45 سال سن برای معلولان عادی .

7-داشتن 35 سال سابقه بدون شرط سنی.

8-داشتن 55 سال سن با حداقل 10 سال سابقه متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه.

r9-insurance
r9-insurance
اسکرول به بالا