اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

شرايط مرخصي ازدواج چيست؟

در هنگام ازدواج به عنوان هديه براي بيمه شده مبلغي را در نظر ميگيرد سه روز مرخصي براي شخص در نظر گرفته ميشود.اين سه روز تعطيلي كاري براي ازدواج خود شخص مي باشد.طبق قانون شخص از همه حقوق و مزاياي قانوني برخوردار بوده و جزو روزهاي كاري وي محسوب ميشود.

r9-kar
اسکرول به بالا