اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مزایای معاف مالیات بر حقوق طی بخشنامه جدید سال 1402 چیست؟

معافیت های حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ شامل مواردی است که دولت از اخذ مالیات از این دسته از گروه ها صرف نظر کرده است موارد معاف از مالیات حقوق در سال ۱۴۰۲ بر اساس اعلامیه ی دولت برابر با ۱۲۰ میلیون تومان است که هر ساله توسط دولت به شکل سالیانه در نظر گرفته میشود. موارد معاف از مالیات حقوق در سال ۱۴۰۲ شامل موارد زیر است :

مبالغ فوق العاده سفرها
هزینه ها و مبالغ مربوط به فوق العاده ماموریت ها
پاداش ها و عیدی هایی که برابر با پرداختی های است که در پایان سال معادل یک دوازدهم معافیت سالانه به حقوق بگیران تعلق میگیرد
حقوق و پرداختی های نیروهای مسلح
مبلغ و پرداختی هایی که تحت عنوان حقوق ایام مرخصی استفاده نشده باشد
سایر مزایایی غیرنقدی پرداخت شده به افراد برابر با دو دوازدهم معافیت سالانه
مبالغ و خسارت اخراج شدن از کار، مستمری و حقوق بازنشستگی،
مبالغ تحت عنوان از کار افتادگی و سایر مواردی که به شخص گیرنده حقوق پرداخت میشود.
هزینه های درمانی برای اعضای خانواده و تامین اجتماعی کارمندان برابر با دو هفتم بیمه تکمیلی افراد
مستمرهای پرداختی به وارثان

r94-tax
اسکرول به بالا