اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

آیا تسهیلات بانکی دریافت شده باید در صورت معاملات فصلی درج شود؟

نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ و ١٦٩ مکرر اصلاحی مصوب ١٣٨٠/١١/٢٧ قانون مالیات ­های مستقیم
✅نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق­ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق­ های
قرض الحسنه و همچنین سود،کارمزد و جریمه­ های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلوگیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از این اقدامات،مقرر می ­دارد:

☑️١_به موجب بند (ح) ماده ١ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ قانون مالیات ­های مستقیم، ✅معامله عبارت است ازهرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان
مشاغل قانون یاد شده می­ شود✅

بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دریافت/ پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی­ شود. لذا اشخاص موضوع ماده ٩
آیین نامه تبصره ٣ ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ قانون مالیات­ های مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/ پرداختی در چارچوب مقررات تبصره ٣ماده ١٦٩ قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت.در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده ١٦٩ اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ قانون مالیات­ های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی­ربط نمی ­باشند

☑️٢_به استناد ماده ١٣ آیین­ نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه­ های بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه ­گذاری تعاون، صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض ­الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می­ باشد.

☑️٣_در اجرای مقررات ماده ١٦٩ مکرر اصلاحی مصوب ١٣٩٤/٠٤/٣١ قانون مالیات های مستقیم و فصل چهارم آیین ­نامه اجرایی موضوع تبصره ٥ ماده مذکور، بانک­ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می­ باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره ١ ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مودی،مشمول جریمه ­ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می­ باشد

r96-tax
اسکرول به بالا