اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی را نام ببرید؟

رئيس امور مالياتى(مميز كل)
✅هيات حل اختلاف مالياتى(بدوى)
✅هيات حل اختلاف مالياتى(تجديدنظر)
✅هيات موضوع ماده ٢١٦ ق.م.م
✅شوراى عالى مالياتى
✅هيات موضوع ماده ٢٥١مكرر ق.م.م
✅ديوان عدالت ادارى
☑️مراجعه یا ارسال پرونده نزد هریک ازمراجع حل اختلاف مالیاتی فوق،تابع شرایطی می باشد که لازم است به مقررات و مواد قانونی مربوطه مراجعه شود

r99-tax
اسکرول به بالا