پرسش و پاسخ آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار مرتبط به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان

1اطلاعیه در خصوص شناسایی شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱کلیک روی پاسخ
2اطلاعیه شماره1: تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱کلیک روی پاسخ
3 اطلاعیه شماره 2:شماره منحصر به فرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی (شماره مالیاتی) تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱کلیک روی پاسخ
4اطلاعیه شماره 3: مودیان مالیاتی اشخاص حقوقی مشمول رعایت مقررات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان از 1402/01/01کلیک روی پاسخ
5اطلاعیه شماره 4: نحوه دریافت شناسه کالا و خدمات تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴کلیک روی پاسخ
6اطلاعیه شماره 5: انواع صورتحساب الکترونیکی تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ کلیک روی پاسخ
7اطلاعیه شماره 6: انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۱۹کلیک روی پاسخ
8اطلاعیه شماره 7: صورتحساب الکترونیکی تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ کلیک روی پاسخ
9طلاعیه شماره 8: مراحل کلی جهت صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ کلیک روی پاسخ
10اطلاعیه شماره 9: مراحل کلی واکنش به صورتحساب تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹کلیک روی پاسخ
11بخشودگی جرائم عدم صدور و ارسال به موقع صورت‌حساب الکترونیکی تاریخ: 1402/01/22کلیک روی پاسخ
12 اطلاعیه شماره 10 – مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیانکلیک روی پاسخ
13اطلاعیه شماره 11-محاسبه اولیه و افزایش حد مجاز موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیانکلیک روی پاسخ
14فراخوان مشمولین جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمولین مرحله دهم قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیک روی پاسخ
15 اطلاعیه شماره 12_ امکان استعلام و دریافت فایل تناظر شناسه کالا/خدمت عمومی و اختصاصی با شناسه GTIN کلیک روی پاسخ
16اطلاعیه شماره 13 – وضعیت غیر مجاز موقت کارپوشه و غیر فعال شدن شناسه یکتای حافظه مالیاتیکلیک روی پاسخ
17اطلاعیه شماره 14 -فراهم شدن امکان استعلام شناسه کالا متناظر با GTIN و ایرانکد و فایل راهنمای نحوه استعلام شناسه کالاکلیک روی پاسخ
18«اطلاعیه مهم در خصوص سامانه مؤدیان»کلیک روی پاسخ
19 اطلاعیه شماره 15-اقدامات لازم در صورت مشاهده وضعیت Pending در هنگام ارسال صورتحسابکلیک روی پاسخ
20اطلاعیه شماره 16- قابل توجه اشخاص مشمول تبصره 5 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش ‌افزودهکلیک روی پاسخ
21اطلاعیه شماره 17- درخواست افزایش حد مجاز ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی از طریق سامانه تیکتینگکلیک روی پاسخ
22اطلاعیه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شرایط صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقیکلیک روی پاسخ
23اطلاعیه شماره 18- محاسبه حد مجاز دوره های مالیاتی براساس اظهارنامه های تسلیمیکلیک روی پاسخ
24اطلاعیه شماره 19- تکالیف مودیان غیرمشمول فراخوان های ارزش افزوده در سامانه مودیانکلیک روی پاسخ
25پیرامون اجرای مفاد ماده (۴) قانون تسهيل تكاليف موديان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیانکلیک روی پاسخ
26اطلاعیه شماره 20- اعلام مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیانکلیک روی پاسخ
27اطلاعیه شماره 22- افزایش مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان به 21 روزکلیک روی پاسخ
28اطلاعیه شماره 23- تغییر وضعیت صورتحساب ارسالی در نسخه جدید سامانه مؤدیان از Pending به In_Progressکلیک روی پاسخ
29اطلاعیه شماره 24-مشمولین ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 به سامانه مودیان از ابتدای سال 1403کلیک روی پاسخ
30اطلاعیه شماره 25- اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خریدکلیک روی پاسخ
31اطلاعیه شماره 26- اطلاع رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروشکلیک روی پاسخ
آخرین اطلاعیه‌ها و اخبار مرتبط با قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
آخرین اخبار سامانه مودیان
آخرین اخبار سامانه مودیان
آخرین اخبار سامانه مودیان
آخرین اخبار سامانه مودیان
آخرین اخبار سامانه مودیان
آخرین اخبار سامانه مودیان
آخرین اخبار سامانه مودیان
اسکرول به بالا