r35-acc

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی حسابداری اقلام اصلی صورت وضعیت مالی(داراییها)نام ببرید؟ دارييهاي ثابت مشهود سرمایه گذاری دراملاک ‎دارييهاي نامشهود ‎داراییهای مالی ‎سرمايه گذاريهایی که حسابداری آن به روش ارزش ویژه انجام شده است‎داراییهای زیستی ‎موجوديها ‎دریافتنی های تجاری […]

r35-acc Read More »