r61-tax

فهرست صفحه اصلی پایگاه دانش درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط و تماس با ما خدمات نظرات مشتریان ورود/ثبت نام اسلاید قبلی اسلاید بعدی چه کسانی مشمول پرداخت مالیات نمی شوند 1 -وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي؛2 -دستگاههايي كه بودجه آنها وسيله دولت تأمين ميشود.3 -شهرداريها.4 -بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت […]

r61-tax Read More »