r25-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط و تماس با ما خدمات نظرات مشتریان ورود/ثبت نام اسلاید قبلی اسلاید بعدی ماده 45 قانون کار(کسر مزد کارگر توسط کارفرما)چیست؟ ماده ٤٥:کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نمایدالف_موردی که قانون صراحتا اجازه داده باشدب_هنگامی که کارفرما به عنوان […]

r25-kar Read More »