سوالات بیمه تامین اجتماعی

r17-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی آشنایی با کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی آشنایی با کمیسیون های پزشکی موضوع […]

r17-insurance Read More »

r16-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی در چه شرایطی بیمه شدگان استحقاق دریافت بیمه بیکاری را دارند؟ حتما به صورت غیر ارادی بیکار

r16-insurance Read More »

r15-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی مبلغ بیمه بیکاری برای افراد مجرد و متاهل چقدر است؟ مبلغ بیمه بیکاری برای افراد مجرد: کسانی

r15-insurance Read More »

r14-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی مقرری بیمه بیکاری از چه روزی قابل پرداخت است و آیا این دوره جزء سوابق محاسبه می

r14-insurance Read More »

r13-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج چیست؟ طبق ماده «٨٥» قانون تأمین اجتماعی:   ١- ازدواج بیمه شده

r13-insurance Read More »

r12-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی مبلغ کمک هزینه ازدواج چقدر است؟ مجموع حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه طی مدت ٢

r12-insurance Read More »

r11-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟ 1–دارا بودن ٦٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه(

r11-insurance Read More »

r10-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی کمک هزینه بارداری بیمه تامین اجتماعی چقدر است؟ 9 ماه  و میزان کمک هزینه بارداری ، معادل دو سوم

r10-insurance Read More »

r9-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی شرایط بازنشستگی افراد 1-بازنشستگی با 45 سال سن و 30 سال سابقه. 2-بازنشستگی با 55 سال سن

r9-insurance Read More »

r8-insurance

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان بیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعیبیمه تامین اجتماعی اسلاید قبلی اسلاید بعدی مفاصا حساب بيمه چيست؟ تسويه حساب بيمه تامين اجتماعى بعد از ارسال گواهى پايان كار و با

r8-insurance Read More »

پیمایش به بالا