سوالات مالیاتی

r102-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی اظهارنامه مالیات برآوردی (ماده 219 ق.م.م)چیست؟ اظهارنامه مالیات برآوردی:اداره امور مالیاتی درصورتی که مودی اقدام به تسلیم […]

r102-tax Read More »

r101-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی منظور از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟ پایانه فروشگاهی✅رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (pos) درگاه پرداخت الکترونیکی

r101-tax Read More »

r100-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد چیست؟ ‎☑️کنترل سند حقوق و دستمزد☑️‎☑️کنترل

r100-tax Read More »

r99-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی را نام ببرید؟ رئيس امور مالياتى(مميز كل)✅هيات حل اختلاف مالياتى(بدوى)✅هيات حل اختلاف

r99-tax Read More »

r98-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)مورد توجه سازمان امور مالیاتی چیستند؟ کنترل حساب خارجی توسط سازمان امور مالیاتیفهرست برخی

r98-tax Read More »

r97-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی چه مواردی جرمهای مالیاتی محسوب میشوند؟ موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شود و مرتکب یا مرتکبان حسب

r97-tax Read More »

r96-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی آیا تسهیلات بانکی دریافت شده باید در صورت معاملات فصلی درج شود؟ نظر به مکاتبات عدیده مودیان

r96-tax Read More »

r95-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی شرط برخورداری اعمال تخفیف در اظهارنامه اشخاص حقوقی چیست؟ ماده ١٠٥ قانون ماليات مستقيم✅جمع درآمد شرکتها و

r95-tax Read More »

r94-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی مزایای معاف مالیات بر حقوق طی بخشنامه جدید سال 1402 چیست؟ معافیت های حقوق و دستمزد در

r94-tax Read More »

r93-tax

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط و تماس با ما خدمات نظرات مشتریان ورود/ثبت نام اسلاید قبلی اسلاید بعدی تبصره ماده 100 شامل کدام یک از مودیان نمی شود؟ -شامل مؤدیانی که سال ۱۳۹۹ اولین سال فعالیت آنهاست۲-مؤدیانی که شریک دارند و در سال ۱۳۹۹ شرکا آنها بهم خورده

r93-tax Read More »

پیمایش به بالا