سوالات وزارت کار

r26-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی کارانه یا پاداش بهره وری چیست؟  کارانه :نوعی از مزایا متعلق به پرسنل می باشد که طبق […]

r26-kar Read More »

r25-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی ماده 45 قانون کار(کسر مزد کارگر توسط کارفرما)چیست؟ ماده ٤٥:کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از

r25-kar Read More »

r24-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی ماده 39 قانون کار (حقوق و عیدی کارگران نیمه وقت)چیست؟ ماده ٣٩:مزد و مزایای کارگرانی که به

r24-kar Read More »

r23-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی تکلیف کارفرما در قبال کارگری که در چند جا مشغول به کار است چیست؟ ماده ٣٤ تامين

r23-kar Read More »

r22-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی تکلیف کارفرما در قبال کارگری که موقتا نیاز به بیمه ندارد چیست؟ در شركتها با ورود برخى

r22-kar Read More »

r21-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط و تماس با ما خدمات نظرات مشتریان ورود/ثبت نام اسلاید قبلی اسلاید بعدی ماده 74 قانون کار (مرخصی استعلاجی) چیست؟ طبق ماده ۷۴ قانون کار مرخصی استعلاجیکه به تایید سازمان تامین اجتماعی رسیده باشد،جزء سابقه کار محسوب خواهد شدلازم به ذكر است پرداخت

r21-kar Read More »

r20-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی ماده 157 قانون کار (اختلاف بین کارفرما و کارگر) چیست؟ ماده ۱۵۷:هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما

r20-kar Read More »

r19-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی پس از ثبت شرکت چه اقداماتی ضروری است ؟ اقداماتی که پس از ثبت شرکت باید انجام

r19-kar Read More »

r18-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط و تماس با ما خدمات نظرات مشتریان ورود/ثبت نام اسلاید قبلی اسلاید بعدی 17 ماده از قانون کار در خصوص حق السعی 17 ماده از قانون کار در خصوص حق السعی شرایط کار:1-کلیه دریافتهای قانونی که کارگربه اعتبار قرارداد کاراعم از مزد یا

r18-kar Read More »

r17-kar

Menu صفحه اصلی پایگاه دانش سوالات جامع حسابداری سوالات جامع مالیات ارزش افزوده سوالات جامع بیمه تامین اجتماعی سوالات جامع وزارت کار درباره ما چرا شرکت ما ؟ ارتباط با ما خدمات نظرات مشتریان اسلاید قبلی اسلاید بعدی 13 ماده از قانون کار در خصوص تعطیلات و مرخصی ها 13ماده از قانون کار در خصوص

r17-kar Read More »

اسکرول به بالا