پرسش و پاسخ مالیات ارزش افزوده

جدول سوالات ارزش افزوده

1ارزش افزوده خدمات ارائه شده در دوران گارانتي چطور خواهد بود؟کلیک روی پاسخ
2مهلت مقرر بابت اعتراض به برگ مطالبه ارزش افزوده چه زماني است؟کلیک روی پاسخ
3موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش طي بخشنامه شماره ٢٠٠/٩٩/٥١٨ چيست؟کلیک روی پاسخ
4توضيحى در ارتباط با ماليات برارزش افزوده و اصنافکلیک روی پاسخ
5مشمولان مرحله هشتم ماليات بر ارزش افزوده چه كسانى هستند؟کلیک روی پاسخ
6ماده ٨ قانون ماليات بر ارزش افزوده چه موضوعى را مطرح مى نمايد؟کلیک روی پاسخ
7تعداد دفعات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده چندبار ممكن است؟کلیک روی پاسخ
8ماليات بر ارزش افزوده چيست؟کلیک روی پاسخ
9موديانى كه در سال ٩٨ براى استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرات خود اقدام نكردند چه كارى بايد انجام دهند؟کلیک روی پاسخ
10قانون يكسان سازى ارزش افزوده چه مى گويد؟کلیک روی پاسخ
11آيا سود سپرده گذاري مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شود؟کلیک روی پاسخ
12آيا اعمال دستورالعمل صورتحساب و درج كد اقتصادي و مشخصات هويتي خريدار در فاكتور الزامي است؟کلیک روی پاسخ
13مالیات ارزش بر افزوده چیست؟کلیک روی پاسخ
14چگونگي تشخيص موديان مشمول نظام ماليات بر ارزش افزوده توسط خريداران كالا يا خدمت ؟کلیک روی پاسخ
15شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر فعالان اقتصادي و فعاليت‌هاي اقتصادي چگونه است؟کلیک روی پاسخ
16آيا تکاليف عملياتي نظام ماليات بر ارزش افزوده به سادگي توسط موديان اين نظام مالياتي قابل اجرا خواهد بود؟کلیک روی پاسخ
17چه افرادی مشمول مرحله هفتم ارزش افزوده هستند؟کلیک روی پاسخ
18مدارک مورد نیاز برای رسیدگی ارزش افزوده چیست ؟کلیک روی پاسخ
19ماده 28 قانون مالیات برارزش افزوده چیست؟کلیک روی پاسخ
20ایا پیش فاکتور مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشود؟کلیک روی پاسخ
21نحوه اعتراض به مالیات ارزش افزوده چگونه انجام میشود؟کلیک روی پاسخ
سوالات ارزش افزوده
سوالات جامع مالیات ارزش افزوده
سوالات جامع مالیات ارزش افزوده
سوالات جامع مالیات ارزش افزوده
سوالات جامع مالیات ارزش افزوده
سوالات جامع مالیات ارزش افزوده
سوالات جامع مالیات ارزش افزوده
سوالات جامع مالیات ارزش افزوده
اسکرول به بالا