پرسش و پاسخ حسابداری

جدول سوالات حسابداری

1 پروانه گمركى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
2تفاوت سود و درآمد چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
3تفاوت حسابهاى دائم و موقت چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
4مطالبات حتمى الوصول ،لاوصول و مشكوك الوصول چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
5طبقه بندى مطالبات به چند دسته تقسيم ميشوند؟روی پاسخ کلیک کنید
6 اصول حسابدارى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
7مفروضات حسابدارى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
8صكوك چيست؟ روی پاسخ کلیک کنید
9 طريقه افزايش سرمايه شركت چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
10حسابداری تنخواه گردان كيست؟چه وظيفه اى دارد؟روی پاسخ کلیک کنید
11تفاوت وام و تسهيلات چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
12تفاوت پايه سنوات و سنوات خدمتى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
13مطالبات كوتاه مدت چه مطالباتى هستند؟روی پاسخ کلیک کنید
14فايفو و لايفو چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
15سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به چند روش صورت مى گيرد؟روی پاسخ کلیک کنید
16انواع تخفيفات در حسابدارى نام برده و ماهيت آنها چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
17فرآيند تسعير ارز در حسابدارى چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
18طبقه بندي نسبتهاى مالى چگونه صورت مى گيرد؟روی پاسخ کلیک کنید
19عمليات انبارگردانى چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
20حسابداری هزينه سربار توليد چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
21محاسبه استهلاك داراييها چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
22سقف دريافت و پرداخت روزانه بانكي چه ميزان است؟روی پاسخ کلیک کنید
23علتهاي برگشت چك شامل چه مواردي مي شود؟روی پاسخ کلیک کنید
24حسابداری تفاوت ميان پيش پرداخت و علي الحساب چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
25حسابداری افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي داراييها شامل چند دسته ميشود؟روی پاسخ کلیک کنید
26تفاوت اندوخته قانوني و ذخيره چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
27قانون جديد چك بانكى به چه مواردى اشاره دارد؟روی پاسخ کلیک کنید
28نحوه جديد محاسبه سنوات كارگران چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
29مواردي كه در حسابداري بايد در موعد قانوني تعيين شده ارسال شوند چيست؟روی پاسخ کلیک کنید
30نحوه رفع سواثر چک در قانون جدید چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
31کارسازی و نقل و انتقال چک طبق قانون جدید چگونه انجام می شود؟روی پاسخ کلیک کنید
32اقلام اصلی صورت وضعیت مالی(بدهیها)نام ببرید؟روی پاسخ کلیک کنید
33نحوه رفع سواثر چک در قانون جدید چگونه است؟روی پاسخ کلیک کنید
34اجزای کامل صورت مالی نام ببرید؟روی پاسخ کلیک کنید
35اقلام اصلی صورت وضعیت مالی(داراییها)نام ببرید؟روی پاسخ کلیک کنید
36تفاوت حسابداری و حسابرسی چیست؟روی پاسخ کلیک کنید
37مهمترین اصول حسابرسی چیست؟ روی پاسخ کلیک کنید
38کاربرگ حسابداری چیست؟روی پاسخ کلیک کنید
39صورت تغییرات در حقوق مالکانه چیست؟و انواع حقوق مالکانه را نام ببرید؟ روی پاسخ کلیک کنید
سوالات حسابداری
سوالات جامع حسابداری
سوالات جامع حسابداری
سوالات جامع حسابداری
سوالات جامع حسابداری
سوالات جامع حسابداری
سوالات جامع حسابداری
سوالات جامع حسابداری
اسکرول به بالا