پرسش و پاسخ مالیات

جدول سوالات مالیات

1اظهارنامه گمركي چيست؟کلیک روی پاسخ
2انواع اظهارنامه هاي مالياتي را نام ببريد؟کلیک روی پاسخ
3اشاره به نكاتي مهم در رسيدگى بر تراكنشهاى بانكي اشخاص توسط سازمان امور مالياتىکلیک روی پاسخ
4تفكيك حسابهاي مدنظر سازمان مالياتي برچه اساس است؟کلیک روی پاسخ
5موضوع ماده ١٦١ ق.م.م چيست؟کلیک روی پاسخ
6ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه سوم)بيانگر چيست؟کلیک روی پاسخ
7 ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه دوم)بيانگر چيست؟کلیک روی پاسخ
8ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه اول )بيانگر چيست؟کلیک روی پاسخ
9فرآيند وصول ماليات چگونه است؟کلیک روی پاسخ
10اصلاح فصل دوم آئين نامه اجرایی تبصره (3) ماده 169 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394/4/31چه موضوعى را مطرح مى نمايد؟کلیک روی پاسخ
11ابلاغ طرح الكترونيكى مالياتى كه لازم الاجرا مى باشد چگونه است؟کلیک روی پاسخ
12سامانه ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی و حافظه مالیاتی در راستای آئين نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و بند(ی) تبصره ٦ چه موضوعى را مطرح مى نمايد؟کلیک روی پاسخ
13متن بخشنامه تبصره ماده ٢٢٦ چه موضوعى را مطرح كرده است؟کلیک روی پاسخ
14ترتيب پيشنهادى تكميل اظهارنامه را دقت كنيدکلیک روی پاسخ
15عدم ارائه اظهارنامه چه جرايمى در پى خواهد داشت؟کلیک روی پاسخ
16 اصلاح اظهارنامه مالياتى چگونه انجام مى گيرد؟کلیک روی پاسخ
17اظهارنامه صفر چيست؟کلیک روی پاسخ
18چندين نكته مهم در خصوص تهيه و ارسال اظهارنامه مالياتىکلیک روی پاسخ
19نحوه ثبت نام در سامانه ی ثبت نام الکترونیکی سازمان امور مالیاتی چگونه است؟کلیک روی پاسخ
20درباره ماليات بر مصرف و تفاوت آن با ماليات بر درآمد بيشتر بدانيدکلیک روی پاسخ
21دستورالعمل مورخ ۲۲/ ۵/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی در خصوص تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی دریافت کننده سکه چگونه خواهد بود؟کلیک روی پاسخ
22تبصره ١٠٠ تعيين ماليات مقطوع عملكرد سال ١٣٩٨ مشمول چه مشاغلى نمي شود؟کلیک روی پاسخ
23ماليات بر درآمد اتفاقى چيست؟کلیک روی پاسخ
24حوزه مالياتى چگونه تعيين ميشود؟کلیک روی پاسخ
25تقسيم بندى موديان مالياتى به چه صورت مى باشد؟کلیک روی پاسخ
26در مراجع حل اختلاف مالياتى چه اقداماتى صورت مى گيرد؟کلیک روی پاسخ
27 چه هزينه هايي براى تشخيص درآمد مشمول ماليات قابل قبول هستند؟کلیک روی پاسخ
28ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي چيست؟کلیک روی پاسخ
29موارد مشمول و غير مشمول ماليات بر ارث چيست؟کلیک روی پاسخ
30برگ تشخيص مالياتى چيست و احكام مربوط به آن چگونه است؟کلیک روی پاسخ
31نحوه محاسبه ماليات بر خانه هاى خالي چگونه است؟کلیک روی پاسخ
32نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره چگونه است؟کلیک روی پاسخ
33آيا ماليات علي الرأس درسال جديد(١٣٩٩)حذف گرديده است؟کلیک روی پاسخ
34ماليات علي الرأس چيست؟کلیک روی پاسخ
35ماده١٦٩ ق.م.م درباره تبصره ٣ جرائم مالياتى چه مي گويد؟کلیک روی پاسخ
36اظهارنامه الكترونيكي ماليات بردرآمد اجاره املاك چيست؟کلیک روی پاسخ
37 چه مواردي بابت كنترل فروش قبل از رسيدگى مالياتى بايد انجام شوند؟کلیک روی پاسخ
38مهمترين پارامترهاي مورد توجه سازمان امور مالياتي براي كنترل حسابها چيست؟کلیک روی پاسخ
39تفاوت ثبت فاكتور تجمعي و تجميعي در گزارشات فصلي چيست؟کلیک روی پاسخ
40صورت معاملات فصلي چيست؟کلیک روی پاسخ
41مشاغل گروه سوم طبق آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ ق.م.م شامل چه كساني مي شود و اطلاعات قابل ارائه شامل چيست؟کلیک روی پاسخ
42مشاغل گروه دوم طبق آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ ق.م.م شامل چه كساني مي شود و اطلاعات قابل ارائه شامل چيست؟کلیک روی پاسخ
43مشاغل گروه اول طبق آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ ق.م.م شامل چه كساني مي شود و اطلاعات قابل ارائه شامل چيست؟کلیک روی پاسخ
44ماليات بردرآمد املاك اجاري چيست؟کلیک روی پاسخ
45نكاتى درباره نحوه محاسبه درآمد مشمول ماليات اجارهکلیک روی پاسخ
46نحوه محاسبه ماليات بر واحدهاي مسكوني خالي چگونه است؟کلیک روی پاسخ
47 گروه هاى جديد مشمول كارتخوان مالياتى چيستند؟کلیک روی پاسخ
48 جرايم مالياتى ماده ١٩٧ق.م.م چيست؟کلیک روی پاسخ
49


آيا به معاملات بورسى ماليات تعلق مى گيرد؟کلیک روی پاسخ
50آيا شركت پس از ثبت به پلمپ دفتر روزنامه و دفتر كل نياز دارد؟کلیک روی پاسخ
51مفاصا حساب مالياتى چيست؟کلیک روی پاسخ
52برخى از درآمدهاى معاف از ماليات طبق ماده هاي قانون ماليات مستقيم چيستند؟کلیک روی پاسخ
53موضوع جرايم مالياتى ماده ١٩٧ قانون ماليات مستقيم چيست؟کلیک روی پاسخ
54مفاصا حساب مالياتي چيست؟کلیک روی پاسخ
55ماده ١١٠ قانون مالياتهاي مستقيم در ارتباط با (اظهارنامه مالياتي پس از انحلال شركت)چيست؟کلیک روی پاسخ
56تراكنشهاى بانكي چه افرادي توسط سازمان امور مالياتي بررسي مي شود؟کلیک روی پاسخ
57حد نصاب معاملات در سال ٩٩ چگونه است؟کلیک روی پاسخ
58براي پرداخت بدهي مالياتي تا چه زماني فرصت هست؟کلیک روی پاسخ
59مدارک لازم جهت ثبت نام کد اقتصادی وکلای دادگستریکلیک روی پاسخ
60مدارک لازم جهت ثبت نام کد اقتصادی پزشکان و آزمایشگاهکلیک روی پاسخ
61چه کسانی مشمول پرداخت مالیات نمی شوندکلیک روی پاسخ
62مراحل پیش ثبت نام کد اقتصادیکلیک روی پاسخ
63مراحل اعتراض پرونده های مالیاتیکلیک روی پاسخ
64سقف معافيت ماليات بر درآمد سال ٩٩کلیک روی پاسخ
65در صورتیکه سال مالی شرکت در اواسط یکی از فصول باشد ارسال اطلاعات چگونه انجام می پذیرد؟کلیک روی پاسخ
66جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده 169 چیست ؟کلیک روی پاسخ
67مشمولین پرداخت مالیات چه کسانی هستند؟کلیک روی پاسخ
68در خصوص اشخاصی که فاقد شماره اقتصادي می باشند چگونه باید عمل نمود ؟کلیک روی پاسخ
69ارسال معاملات فصلی شامل چه کسانی می شوند؟کلیک روی پاسخ
70تبصره یک ماده 247 قانون مالیات های مستقیم چیست ؟کلیک روی پاسخ
71 مدارک لازم جهت ثبت شکایت در دبیرخانه شورای عالی مالیاتی در هنگام تسلیم حضوری شکوائیه چیست ؟کلیک روی پاسخ
72معافیت های مالیات بر اجاره کدامند؟کلیک روی پاسخ
73کدام یک از اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول اجراء ماده 272 هستند ؟کلیک روی پاسخ
74مهلت رسیدگی معاملات فصلی چند سال است؟کلیک روی پاسخ
75 ابلاغ آيين نامه اجرايي موضوع ماده ٩٥ اصلاحى ق.م.م (موديان گروه اول )بيانگر چيست؟کلیک روی پاسخ
76براي پرداخت بدهي مالياتي تا چه زماني فرصت هست؟کلیک روی پاسخ
77در بخشنامه شماره 200/99/94 در مورد ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهرتهران چه مواردی ذکر شده است؟کلیک روی پاسخ
78در بخشنامه شماره 210/99/90 در مورد معافیت شرکتهای ارایه دهنده خدمات هوشمند جابه جایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده ،چه مواردی مطرح شده است؟کلیک روی پاسخ
79در بخشنامه شماره 210/99/84(نحوه اجرای مقررات ماده 198 ق.م.م) چه مواردی ذکر شده است؟کلیک روی پاسخ
80در بخشنامه شماره 200/99/66(مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا) چه مواردی ذکر شده است؟ کلیک روی پاسخ
81 ماده 190 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم درباره علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد بیان کننده چیست؟ کلیک روی پاسخ
82ماده 192 و 193 قانون مالیاتهای مستقیم بابت پرداخت مالیات مکلف چه چیزی را بیان می کند؟کلیک روی پاسخ
83هزینه های غیر واقعی در مالیات چه نوع هزینه هایی هستند؟کلیک روی پاسخ
84هزینه های قابل قبول مالیاتی چه نوع هزینه هایی هستند؟کلیک روی پاسخ
85سقف معافیتهای مالیاتی در سال جدید 1402 چقدر است؟کلیک روی پاسخ
86مفهوم مالیات چیست؟و انواع آن را نام ببرید؟کلیک روی پاسخ
87گزارشات فصلی(معاملات فصلی) دارای چه نکاتی هستند؟کلیک روی پاسخ
88مصوبه نصاب معاملات سال 1402کلیک روی پاسخ
89رسیدگی به تراکنشهای بانکی سال 1402 چگونه انجام می پذیرد؟کلیک روی پاسخ
90سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران از نظر اداره دارایی در سال 1402 چگونه میباشد؟کلیک روی پاسخ
91سال مالیاتی طبق ماده 155 قانون مالیاتهای مستقیم چیست؟کلیک روی پاسخ
92ماده 157 قانون مالیاتهای مستقیم (زمان مالیات)چیست؟کلیک روی پاسخ
93تبصره ماده 100 شامل کدام یک از مودیان نمی شود؟کلیک روی پاسخ
94مزایای معاف مالیات بر حقوق طی بخشنامه جدید سال 1402 چیست؟کلیک روی پاسخ
95شرط برخورداری اعمال تخفیف در اظهارنامه اشخاص حقوقی چیست؟کلیک روی پاسخ
96آیا تسهیلات بانکی دریافت شده باید در صورت معاملات فصلی درج شود؟ کلیک روی پاسخ
97چه مواردی جرمهای مالیاتی محسوب میشوند؟کلیک روی پاسخ
98مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)مورد توجه سازمان امور مالیاتی چیستند؟کلیک روی پاسخ
99مراحل رسیدگی به اختلافات مالیاتی را نام ببرید؟ کلیک روی پاسخ
100مهمترین پارامترهای (کنترل حسابها)که مورد توجه سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد چیست؟کلیک روی پاسخ
101منظور از پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟کلیک روی پاسخ
102 اظهارنامه مالیات برآوردی (ماده 219 ق.م.م)چیست؟کلیک روی پاسخ
جدول سوالات مالیات
سوالات جامع مالیات
سوالات جامع مالیات
سوالات جامع مالیات
سوالات جامع مالیات
سوالات جامع مالیات
سوالات جامع مالیات
سوالات جامع مالیات
اسکرول به بالا